Startsida

 

SBK Gotlands bankgiro: 5094-8173

 

 

Sidan senast uppdaterad 2018-08-14

Hemsidan sköts av Pär Erlandsson 

 

SBK:s GOTLANDSDISTRIKT

 

Inbjuder till

 

OFFICIELL UTSTÄLLNING

 

och

 

exteriörbeskrivning

för hundar av brukshundras

 

Fredag den 24 augusti 2018

Visbys brukhundsklubb

 

Läs mer här

OBS! Anmälan förlängd till 6:e Aug kl.12.00

Den 8 & 9:e September 2018

Anordnar Gotlandsdistriktet MT (mentaltest)

 

Glöm ej att anmäla! (anmälan görs i SBK Tävling)

Sista anmälan 18:e AugustiI.

 

VÄLKOMNA!